Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
72 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 5/04/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla dr Krzysztofa Stanisławskiego 2021-04-24
71 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 4/04/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dla dr hab. Andrzeja Panaklli 2021-04-24
70 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 3/4/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie zatwierdzenie stawek i wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na kierunku psychologia (rok 2021/22) 2021-04-24
58 2021 Decyzja Dziekana Decyzja dziekańska nr 1 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany miejsca pracy badawczej dr Moniki Małkiewicz 2021-03-31
57 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCh 15/03/2021 z dnia 24.03.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego w Insty... 2021-03-24
56 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekańska nr 1 z dnia 16.03.2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej WFCh w związku z rekrutacją na rok akademicki 2021/22 2021-03-16
53 2021 Decyzja Dziekana Decyzja dziekańska nr 1 z dnia 11.03.2011 w sprawie przeniesienia dr. D. Kucharskiego do katedry Filozofii Przyrody 2021-03-15
52 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Agnie... 2021-03-10
51 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie n... 2021-03-10
50 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie nadania mgr Zbigniewowi Małyszowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 2021-03-10