Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Agnie... 2021-03-10
51 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie n... 2021-03-10
50 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie nadania mgr Zbigniewowi Małyszowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 2021-03-10
49 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie nadania mgr Kindze Wojcieszek stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 2021-03-10
48 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 r. w przyjęcia regulaminu Zespołu ds. Etyki Badań Naukowych 2021-03-10
47 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-03-10
46 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh14/03/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie medali i odznaczeń 2021-03-08
45 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 13/03/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie medali i odznaczeń 2021-03-08
44 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 12/03/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie medali i odznaczeń 2021-03-08
43 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 11/03/2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie medali i odznaczeń 2021-03-08