Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
109 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Karola Lewczuka 2021-09-16
108 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia dr hab. Anna Mosiołek 2021-09-16
107 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii ma temat rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Wspomagania Rozwoju 2021-09-16
106 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-09-16
105 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w odnie... 2021-07-01
104 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Małgorzacie Starzomskiej-Rom... 2021-07-01
103 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-07-01
102 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 1 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Bożeny Mioduszewskiej 2021-07-01
101 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 1 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Mioduszewskiej 2021-07-01
91 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 6/06b/2021 z dnia 16.06.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko profesora uczelni dla D. ... 2021-06-16