Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz zamiany etatu na badawczo-dydaktyczny dla mgr Klaud... 2021-04-09
65 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz zamiany etatu na dydaktyczny dla dr Anny Lipskiej 2021-04-09
64 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dla dr Krzysztofa Stanisławskiego 2021-04-09
63 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dla dr hab. Andrzeja Pankalli 2021-04-09
62 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-04-09
61 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dy... 2021-04-09
60 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora dla ks. dra Piotra Tarabasza 2021-04-09
75 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała WFCH 8/04/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie otwarcia konkursu na etat dydaktyczny adiunkta w Zakładzie Wspomagania Rozwoju 2021-04-24
74 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 7/04/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla mgr Klaudii Ponikiewskiej 2021-04-24
73 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 6/04/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego dla dr Anny Lipskiej 2021-04-24