Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Stolarskiego 2021-04-09
68 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej ks. dr Marcina Kłosowskiego 2021-04-09
67 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii ma temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (etat dydaktyczny) w Zakładzie Wspomagania Rozwoju 2021-04-09
66 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz zamiany etatu na badawczo-dydaktyczny dla mgr Klaud... 2021-04-09
65 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz zamiany etatu na dydaktyczny dla dr Anny Lipskiej 2021-04-09
64 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dla dr Krzysztofa Stanisławskiego 2021-04-09
63 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dla dr hab. Andrzeja Pankalli 2021-04-09
62 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-04-09
61 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dy... 2021-04-09
60 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora dla ks. dra Piotra Tarabasza 2021-04-09