Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
93 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Harasimczuk 2021-06-17
92 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-06-17
81 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii na temat prowadzenia zajęć z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021-05-13
80 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie opini dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dla dr hab. Dominiki Dzwonkowskiej 2021-05-13
83 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia Programu wspierania Promotorów sprawujących opiekę nad Doktorantami Szkoły Doktorskiej UKSW na ścieżce kształcenia w zakre... 2021-05-08
82 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Peterowi Jonasonowi w dziedzinie nauk sp... 2021-05-08
79 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie Opinii Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat odwołania dr Agnieszki... 2021-05-08
78 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-05-08
77 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/05/2021 z dnia 06.05.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla A. Matuszewskiej 2021-05-07
76 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/05/2021 z dnia 06.05.2021. w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej na rok 2021/22 i 2022/23 2021-05-07