Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Darii Niedziałkowskiej 2021-02-08
29 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Piotra Grzegorzewskiego 2021-02-08
28 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Piotra Bruda 2021-02-08
27 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Zbigniewa Małysza i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyj... 2021-02-08
26 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kingi Wojcieszek i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przy... 2021-02-08
25 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Starzomskiej-Romanowskiej w... 2021-02-08
24 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołanie zespołu ds. Etyki Badań Naukowych 2021-02-08
23 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora na etacie dydaktyczno-badawczym w Katedrze Psychologii Społecznej 2021-02-08
22 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-02-08
21 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 4 lutego 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dra hab. Tomasza Ilnickiego 2021-02-08