Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 2 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia opinii ws. powołania zespołu ds. przygotowania akredytacji międzynarodowej AVERPO 2023-02-02
22 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 2 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia opinii nt. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dla dra Michała Wagnera 2023-02-02
21 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z 2 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgra Pawła Marcina Mazanki 2023-02-02
20 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z 2 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Pawła Marcina Mazanki 2023-02-02
19 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 2 lutego 2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzi... 2023-02-02
18 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/01/2023 z dnia 27.01.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego na kierunku psychologia. 2023-01-30
17 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2023-01-18
15 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Ponikiewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2023-01-12
14 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szczepanik 2023-01-12
13 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany składu Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2023-01-12