Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 3/09/2020 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko profesora dla dr hab. Moniki Mynarskiej. 2020-09-17
27 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCH 2/09/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Osoba rekomendowana: mgr Patryk Łakuta 2020-09-17
26 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 1/09/2020 w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej wobec braku zgody na rekrutację dodatkową na kierunek filozofia II stopnia. 2020-09-17
24 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. M. Zembrzuskiemu 2020-07-02
25 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała RDN Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. K. Gryżeni 2020-06-05
19 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie POWOŁANIA RADY NAUKOWEJ AKADEMICKIEJ ŚCIEŻKI STUDIÓW FILOZOFICZNYCH 2020-03-10
18 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA WFCH 2020-03-09
23 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 04/01/2020 - Limity przyjęć na studia na rok akademicki 2020-2021 2020-03-05
22 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 03/03/2020 - Zasady przenoszenia pracowników do grupy pracowników badawczych 2020-03-05
21 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 02/03/2020 - Regulamin WKD 2020-03-05