Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii ws. przedłużenia zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym adiunkta dla dr. Michała Wagnera 2022-06-22
68 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2022-06-08
67 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Marii Kwiatkowskiej 2022-06-04
56 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Dariuszowi Kucharskiemu 2022-06-02
66 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Włodarczyk 2022-06-03
65 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Marii Kwiatkowskiej 2022-06-03
64 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie modyfikacji Regulaminu Zespołu ds. Etyki Badań Naukowych 2022-06-03
63 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie poparcia dr hab. Norberta Maliszewskiego, prof. uczelni na kandydata do Rady Centrum Badania Opinii Publicznej 2022-06-03
62 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr. Włodzimierzowi Strusowi 2022-06-03
61 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2022-06-03