Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2024 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2023-2024 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia19 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia Redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2024-02-19
7 2024 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2023-2024 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia Rady Naukowej czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2024-02-19
12 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr Weroniki Wosińskiej 2024-02-01
11 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania promotora pomocniczego dla mgr Magdaleny Waydy-Zalewskiej, 2024-02-01
10 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii mgr Weronice Wosińskiej 2024-02-01
9 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2024-02-01
2 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 4 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Michała Wojtczyka 2024-01-09
1 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 4 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Sabatowskiego. 2024-01-09
6 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2024-01-04
5 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 5/01/2024 z dnia 4.01.2024. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej. 2024-01-23