Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2020 z dnia 19.05.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie szczegółowych zasad podczas przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni w czas... 2020-05-19
20 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad uzupełniania efektów uczenia się dla kandydatów na studia II stopnia po kierunku i... 2020-05-08
19 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów I i II stopnia kierunku Inżynieria środowiska 2020-05-08
18 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych dla studiów I i II st... 2020-05-08
17 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały na temat warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia o... 2020-05-08
40 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2020 z dnia 23.03.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle i/lub poczty elektroniczn... 2020-03-23
16 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2020 anulowana Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie nowego składu Wydziałowej Komisji Wyborczej 2020-02-17
15 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2020-02-17
14 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2020-02-17
13 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w katedrze Biologii WBNS 2020-02-17