Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 68/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozszerzenia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria Środowiska 2018-12-17
68 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 67/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na za... 2018-12-17
67 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 66/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia recenzenta dorobku naukowego dr hab. Alicji Budnik, prof. UKSW 2018-12-17
66 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 65/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich na kierunku Biologia 2018-12-17
65 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 64/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska 2018-12-17
64 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 63/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany struktury Katedry Inżynierii Środowiska 2018-12-17
63 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 62/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich na kierunku Biologia 2018-11-26
62 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 61/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć 2018-11-26
61 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 60/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opłat za uzupełniania efektów kształcenia dla studentów II stopnia, którzy ukończy... 2018-11-26
60 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 59/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych na rok 2018 2018-11-26