Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 24/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie odwołania zespołu ds. promocji wydziału 2023-12-20
68 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie prowadzenia rejestru publikacji i konferencji przy współudziale s... 2023-12-20
67 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 14/2023 z 15 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego Pana dr Piotra M... 2023-12-15
66 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 31/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Katedrze Biologii WBNS 2023-12-01
65 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 30/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla kierunku biologia studia I i II stopnia 2023-12-01
70 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 23/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2023-11-27
69 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 22/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie organizowania wydarzenia popularyzującego naukę: Noc Biologów 2023-11-27
60 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 13/2023 z 17 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej nt.: Badanie zdolności poznawczych wybranych gatunków u dz... 2023-11-17
59 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 12/2023 z 17 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej nt.: Ocena wpływu obecności mikroplastiku w ekosystemie wo... 2023-11-17
64 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 29/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego dotyczącego zatrudnienia na stanowisko b... 2023-11-10