Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 64/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatwierdzania prac dyplomowych na kierunkach Biologia or... 2019-12-17
68 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 63/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę n... 2019-11-29
67 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 62/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat oferty programu Erasmus dla kierunku Biologia 2019-11-29
66 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 61/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat stworzenia nowej procedury dyplomowania na WBNS 2019-11-29
65 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 60/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatwierdzania prac dyplomowych na kierunkach Biologia or... 2019-11-29
64 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 59/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Inżynierii Środowiska w Centru... 2019-11-28
63 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 58/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchylenia uchwał Nr 42/2019 z dnia 20 września 2019 ... 2019-11-29
84 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019 Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych z dnia 7.11.2019 r. w sprawie opinii na temat propozycji oceny pracowniczej w obszarze badawczym 2019-11-07
62 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 57/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgod... 2019-10-25
61 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 56/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgo... 2019-10-25