Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
60 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 149/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku ... 2016-12-16
59 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 148/201 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zgody na przeprowadzenie 49% zajęć dydaktycznych w formi... 2016-12-16
58 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 147/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy przedmiotu na kierunku Inżynieria środowiska 2016-12-16
57 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 146/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów i promotorów prac magisterskich w... 2016-12-16
56 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 145/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów i promotorów prac licencjackich w... 2016-12-16
55 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 144/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania i realizacji indywidualnego programu i planu studiów na kierunkach ... 2016-12-16
54 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 143/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia karty samooceny Wydziału za rok akademicki 2015/2016 2016-12-16
53 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 142/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatów do nagród JM Rektora UKSW 2016-12-16
52 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 141/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu Wydziałowej Rady Biznesu na kadencj... 2016-12-16
51 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 140/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę n... 2016-11-18