Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 14/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dla studiów I i II stopnia kierunku biologia i inżynieria środowiska 2022-12-21
64 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 35/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania tematów pracy dyplomowej dla studiów I i II stopnia kierunek biologia 2022-12-09
61 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 13/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w terminach sesji egzaminacyjnej dla studentów 4 roku studiów I ... 2022-11-18
58 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 12/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2022-10-20
57 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wydziałowych na okres kadencji 2020-2024 2022-10-10
56 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania komitetu naukowego konferencji Biopotencjał 2022 2022-10-10
54 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 31/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania składu osobowego Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-09-30
53 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 30/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-09-30
52 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 29/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-09-30
51 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 28/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-09-30