Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
32 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat uruchomienia modułów kształcenia na I stopniu inżynierii środ... 2021-07-02
29 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku inżyni... 2021-05-21
23 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 12/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku bi... 2021-04-30
27 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akad. 2020/20... 2021-04-19
19 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat realizowania praktyk studenckich on-line 2021-04-09
18 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku bio... 2021-04-09
17 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie opracowania nowej Misji i Strategii Wydziału na lata 2021-2024 2021-04-09
16 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia realizacji obecnej Misji i Strategii Wydziału na lata 2016-2020 2021-04-09
15 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akad. 2020/202... 2021-03-16
14 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. oferty przedmiotów dla studentów przyjeżdzających na studia w ra... 2021-03-05