Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2017 Uchwała Uchwała Nr 17/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiu... 2017-03-03
15 2017 Uchwała Uchwała Nr 15/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku prof... 2017-03-03
14 2017 Uchwała Uchwała Nr 14/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na wszcz... 2017-03-03
13 2017 Uchwała Uchwała Nr 13/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na wszcz... 2017-03-03
12 2017 Uchwała Uchwała Nr 12/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu nawiązania współpracy przez WBNS z Instytutem Gruźli... 2017-03-03
11 2017 Uchwała Uchwała Nr 11/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej limitów przyjęć dla prowadzonych na Wydziale kierunków studiów 2017-03-03
10 2017 Uchwała Uchwała Nr 10/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie kształcenia na studiach II stopnia na kie... 2017-03-03
9 2017 Uchwała Uchwała Nr 9/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów prac inżynierskich w roku akademickim ... 2017-03-03
8 2017 Uchwała Uchwała Nr 8/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kandydata na recenzenta dorobku naukowego w konkursie na zatrudnienie... 2017-01-13
7 2017 Uchwała Uchwała Nr 7/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na ws... 2017-01-13