Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 17/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały na temat warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022

pozycja 17
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2020-05-08
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki