Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów i promotorów prac magisterskich na k... 2017-03-31
79 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w roku akade... 2017-03-31
78 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany treści dokumentu "Misja i Strategia Wydziału Biolog... 2017-03-31
77 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu Wydziałowej Rady Biznesu na kadencje 2... 2017-03-31
76 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej roztrzygniecia konkursu na zatrudnienie na stanowisko adiuknta 2017-03-03
75 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sptawie wyrażenia opinii na temat zatrudnień na podstawie umów cywilno-prawnych 2017-03-03
15 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku prof... 2017-03-03
14 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na wszcz... 2017-03-03
13 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 13/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na wszcz... 2017-03-03
12 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 12/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu nawiązania współpracy przez WBNS z Instytutem Gruźli... 2017-03-03