Dokumenty wg tagu: zespół projektowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego mds. przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoring... 2010-12-22
21 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Cent... 2009-03-13
12 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu n... 2009-03-13
9 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu nr... 2009-03-12
60 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centraln... 2005-05-12
59 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Kandyda... 2005-05-05
52 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Ka... 2004-06-07