Dokumenty wg tagu: zespół projektowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw reali... 2017-01-26
472 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdroż... 2016-12-21
468 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdro... 2016-12-14
466 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Elektr... 2016-12-12
137 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o d... 2016-04-25
14 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Biura Prawnego w Zespół Radców Prawnych 2013-10-31
313 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/13 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu struktur organizacyjno-kadrowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013-01-10
91 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 32/12 Rektora UKSW z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu nadzorującego proces tworzenia i wdrażania koncepcji pracowni podstawowych technik radiowo-telewizyjnyc... 2012-12-12
64 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/11 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-06-13
74 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated ... 2010-12-22