Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 119/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2023/2024

pozycja 247
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2023-06-19
rok 2023
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tekst jednolity olimpiada zasady warunki
załączniki