Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji studentów na studia za granicą, zasad realizacji części toku studiów za granicą oraz zasad finansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających na studia (SMS) i praktyki (SMT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

pozycja 336
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-09-25
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja studenci finansowanie erasmus zasady studia za granicą erasmus+
załączniki