Dokumenty wg tagu: zasady organizacji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
359 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardyna... 2021-09-03
103 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania, organizowania i przeprowadzania... 2019-03-27
316 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2017 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2017 r... 2017-11-14
187 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępniania miejsc par... 2017-06-22
59 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2014 Rektora UKSW z dnia 30 września 2014 ... 2015-11-19
33 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2014 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2014r. zmieniające zarządzenie nr 36/2005 Rektora UKSW z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w organizacji administracji centralnej 2014-05-20
313 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/13 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu struktur organizacyjno-kadrowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013-01-10
35 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pas... 2002-10-31