Dokumenty wg tagu: wydział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-01-28
92 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. - wykaz wydziałów 2015-10-23
213 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 4/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie utw... 2015-05-22
212 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawi... 2015-05-22
211 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Hu... 2015-05-22
209 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Teologi... 2015-05-22
208 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i... 2015-05-22
207 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Przestępczość gospodarcza i skarbowa” ... 2015-05-22
206 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania... 2015-05-22
229 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nau... 2015-04-23