Dokumenty wg tagu: wydział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
182 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Podyplomowe Studia Religioznawcze” 2014-06-26
181 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Kultura Artystyczno-Wizualna” 2014-06-26
180 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historia cywilizacji śródziemnomorskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz ok... 2014-06-26
179 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Historycznych... 2014-06-26
178 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz określ... 2014-06-26
162 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów ... 2014-05-29
161 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 51/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na ... 2014-05-29
160 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie okre... 2014-05-29
159 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 4/2012 Senatu UKSW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów m... 2014-05-29
38 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2014 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych 2015-05-29