Dokumenty wg tagu: wydział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
59 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 19/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
58 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 18/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
57 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 17/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
56 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 16/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
55 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 15/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
54 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 14/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
53 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 13/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
52 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem i ogłoszeni... 2016-02-18
49 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-02-11
43 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkoln... 2016-01-28