Dokumenty wg tagu: wydział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-05-21
141 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-04-24
140 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli na Wydziale Matematyczno-Przyro... 2014-04-24
139 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr 40/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków stud... 2014-04-24
137 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Szkoła Mówców. Podyplomowe Studia Praktyczne” 2014-04-24
136 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Komunikacja w biznesie” 2014-04-24
122 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Departament of Mathematics and Statistics Missouri Universi... 2014-03-20
14 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2014-02-27
106 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-02-20
105 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 157/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2013 r. w spr... 2014-02-20