Dokumenty wg tagu: wydział

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: struktury Sekcji Historii Kościoła 2001-03-26
3 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie: reorganizacji katedr na Wydziale Prawa 2001-03-12
53 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2002-01-19
2 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15
1 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15
11 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych 2000-11-03
10 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11 /2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie utworzenia katedr Teologii Mass-Mediów i Prakseologii Dziennikarskiej 2000-11-03