Dokumenty wg tagu: wydział prawa i admninistracji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa 2003-09-30
78 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa 2003-09-25
28 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej na Wydziale Prawa 2003-06-05
65 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Inwestycyjnego i Inwestycji Z... 2003-04-10
60 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 2003-03-20
88 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia stanowiska trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa 2002-11-21
75 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zawodowych administracja 2001-11-15
43 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa 2001-04-26
3 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie: reorganizacji katedr na Wydziale Prawa 2001-03-12