Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 7/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zniesienia katedr: Logiki i Metodologii Nauk Prawnych oraz Europejskiego Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UKSW

pozycja 7
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2004-02-27
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział likwidacja katedra wydział prawa i admninistracji
załączniki