Dokumenty wg tagu: wydział prawa i admninistracji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
95 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału dotacji na utrzym... 2017-04-05
121 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału dotacji na badania dla młodych nau... 2016-04-14
62 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Pr... 2016-02-23
54 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa i Administracji 2006-07-18
163 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa i Administracji 2006-06-22
130 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów na kierunku administ... 2005-06-23
129 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Prawa 2005-06-23
116 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Pra... 2005-04-14
42 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa UKSW 2004-12-22
115 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa 2004-12-16