Dokumenty wg tagu: umowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
547 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 130/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała S... 2021-12-20
211 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego s... 2017-06-29
219 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluc... 2013-06-27
107 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 30 milionów z... 2013-01-24
150 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów obowiązywania umów zawartych ... 2011-06-16
64 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów o warunkach odpłatności za studia niesta... 2006-09-28
54 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjującej umowy z laureatami konkursu na projekt... 2004-07-02