Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 115/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przyjętego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podpisanie umowy z partnerem zagranicznym w celu realizacji komponentu ponadnarodowego

pozycja 219
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2013-06-27
rok 2013
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi umowa o współpracy podmiot zagraniczny umowa programy unijne realizacja projektu
załączniki