Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 23/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru formularza dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na zawarcie przez niepełnoletnie dziecko umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczącej warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów

pozycja 352
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-09-26
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty usługi edukacyjne umowa wzór
załączniki