Dokumenty wg tagu: studium

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
821 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 373/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2020-10-01
820 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 372/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania kierownika Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardyn... 2020-10-01
735 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 277/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu ks. dr. hab. Zbigniewa Babickiego, prof. ucz. na... 2020-09-28
734 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 276/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu mgra Artura Koniora na kierownika Studium Wychow... 2020-09-28
350 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Pedagogizacji Uniwer... 2016-09-30
17 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2015-05-06
225 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2015-04-23
176 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego 2014-06-26
262 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej Senatowi Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2014-06-17
30 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Ste... 2013-10-14