Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
215 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i i... 2022-05-30
210 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-25
209 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 206/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
181 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-19
143 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na... 2022-04-25
121 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Doskonalących Studiów Podyplomowych „Doradca rodziny” 2022-03-28
117 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Doskonalących Studiów Podyplomowych Doradca Rodziny 2022-03-25
38 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-02-10
479 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu podyplomowych studiów „Sądownictwo i admini... 2021-11-03
478 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z nau... 2021-11-03