Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
252 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, stu... 2022-06-29
251 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Kreatywne pisanie” 2022-06-29
250 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Edytorstwo” 2022-06-29
249 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 204/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
229 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Kreatywne pisanie” 2022-06-27
228 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Edytorstwo” 2022-06-27
215 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i i... 2022-05-30
210 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-25
209 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 206/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
181 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-19