Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
278 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Doradztwo sądowo-administ... 2023-07-03
181 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2023-05-23
86 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2023-03-10
26 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2023-01-30
499 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomow... 2022-11-28
498 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przypisania 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji n... 2022-11-28
497 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie opinii o zleceniu Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2022-11-28
487 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 106/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2022-11-18
399 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 105/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu ekspertów dokonującego porównania efektów ucz... 2022-10-06
396 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr 88/2022 Senatu Uniwersyte... 2022-10-06