Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
129 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzoru świadectwa ukończenia studiów podyp... 2012-01-26
77 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ... 2006-12-14
155 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Nauk Human... 2006-05-24
46 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty za podyplomowe studia z teologii praktycznej w Łodzi w r... 2005-12-12
120 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Kultury Audiowizualnej na Wydziale Nauk... 2005-05-19
116 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Pra... 2005-04-14
113 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki na Wydziale ... 2005-04-14
112 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzanie Placówkami Opiekuńczo-W... 2005-04-14
111 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawo Unii Europejskiej w Polskim ... 2005-04-14
110 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Da... 2005-04-14