Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
328 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za... 2021-07-21
308 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością powietrza” 2021-06-29
282 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pod... 2021-06-25
306 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zleceniu Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wa... 2021-06-29
305 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomo... 2021-06-29
248 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studió... 2021-05-25
247 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomowych... 2021-05-25
246 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomowych... 2021-05-25
218 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nauczanie Społeczne Kościoła kato... 2021-05-21
217 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczny Transport Przyszłości” 2021-05-21