Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Mateusza Mroczkowskiego do odwoławczej komisji dyscyplin... 2015-10-22
118 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Moniki Rąpały do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla ... 2015-10-22
117 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Dariusza Chusteckiego do odwoławczej komisji dyscyplinar... 2015-10-22
116 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Cezarego Nowaka do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dl... 2015-10-22
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
37 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r... 2015-08-31
34 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i do... 2015-07-31
24 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochro... 2015-06-25
78 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 29/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania ... 2015-06-03
239 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2015-03-26