Dokumenty wg tagu: sprawozdanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
383 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za ... 2022-09-30
135 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalnośc... 2022-04-05
324 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2021-07-13
285 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2021-06-28
447 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za ro... 2020-07-08
560 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2019-12-16
410 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni ... 2019-10-25
143 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2018 2019-05-02
142 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UK... 2019-05-02
320 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2018-12-03