Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 199/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok 2018

pozycja 410
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-10-23
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor sprawozdanie działalność zatwierdzenie sprawozdawczość wewnętrzna
załączniki