Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
236 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Kar... 2016-07-01
198 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Socjologii 2016-06-24
197 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25 /2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Archeologii 2016-06-24
196 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Historii Sztuki 2016-06-24
195 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Politologii 2016-06-24
194 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Nauk Historycznych 2016-06-24
234 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2016-06-29
227 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Un... 2016-06-29
155 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2016-04-21
48 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2016-02-05