Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
188 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwer... 2015-06-25
174 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2015-06-25
21 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana... 2015-06-25
17 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2015-05-06
225 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytet... 2015-04-23
237 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut... 2015-03-26
11 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprow... 2015-03-04
98 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji Etyki i Bioetyki oraz Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała St... 2015-02-26
262 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ... 2015-01-22
261 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w s... 2015-01-22