Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
227 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Un... 2016-06-29
155 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2016-04-21
48 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2016-02-05
47 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2016-02-04
113 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW 2015-12-23
60 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania imprez masowych na UKSW 2015-11-26
54 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organiza... 2015-10-22
51 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r.... 2015-10-08
38 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersyt... 2015-08-31
37 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r... 2015-08-31