Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 254
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-06-01
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin archiwizacja centralny system ewidencja repozytorium baza wiedzy c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki