Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
372 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawi... 2016-10-17
274 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora... 2016-09-14
268 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie utworzenia Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu Kardynała S... 2016-09-02
236 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Kar... 2016-07-01
198 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Socjologii 2016-06-24
197 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25 /2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Archeologii 2016-06-24
196 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Historii Sztuki 2016-06-24
195 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Politologii 2016-06-24
194 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Nauk Historycznych 2016-06-24
234 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu... 2016-06-29