Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2016-02-04
113 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW 2015-12-23
60 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania imprez masowych na UKSW 2015-11-26
54 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organiza... 2015-10-22
51 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r.... 2015-10-08
38 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersyt... 2015-08-31
37 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r... 2015-08-31
26 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmioto... 2015-07-02
25 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie K... 2015-07-02
189 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokre... 2015-06-25