Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
264 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersyte... 2017-09-26
233 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniw... 2017-09-01
232 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwer... 2017-09-01
229 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2017-07-12
198 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w spra... 2017-07-04
205 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersytetu Otwartego UKSW 2017-06-29
173 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2017-06-02
131 2017 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świa... 2017-05-12
130 2017 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędów w Zarządzeniu Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia ... 2017-05-12
124 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Działu Finansowego oraz Regulaminu Organ... 2017-05-08