Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 65/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie