Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała... 2006-12-21
75 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla dokt... 2006-12-11
69 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kar... 2006-11-02
58 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2006-09-18
50 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2006-06-30
158 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2006-06-22
44 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uni... 2006-05-31
10 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwer... 2006-03-06
44 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Kardynała Stefa... 2005-11-16
30 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczanie... 2005-06-30