Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kar... 2005-04-14
6 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwe... 2005-03-04
2 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa UKSW 2005-01-07
41 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kard... 2004-12-22
21 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w... 2004-06-11
49 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r. w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń po... 2003-10-31
38 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Kardy... 2003-07-25
24 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ... 2003-04-15
15 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za o... 2003-01-17
50 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zasobu Archiwum Uniwersytetu Kardynała ... 2002-11-29