Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2002-08-09
23 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy 2001-11-19
14 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające Regulamin przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialn... 2001-06-26
33 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie Regulaminów Biblioteki 2001-03-15
54 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2001r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2001-03-12
45 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Regulaminu ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I ro... 2000-12-14
5 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2000 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny... 2000-09-01